XS
SM
MD
LG

Prva liga: Dobar start Metalca

Metalac (plavi dresovi) i Žabac

Rezultati prvog kola: Metalac (Šimanovci) – Žabac (Beograd) 12:4 (4356:3943) Timsoft (Beograd) – Crvena Zvezda (Beograd) 5:11 (4381:4495), Bowling stones (Sombor) – Zemun 9:7 (4327:4125) i Aes Sedai (Beograd) – Babulj (Beograd) 12:4 (4080:3978). Danas igraju: Fortuna (Novi Sad) – Krupari (Bačko Dušanovo).

Metalac – Žabac 12:4

(4356:3943)

PRVI SET: 1:1 (787:680); Petrislav Kanazir – Miladin Dabetić 179:127, Aljoša Dražić – Nikola Antić 202:205, Igor Graovac – Bratislav Milinić 170:173 i Dušan Đurić – Orfej Haliti 236:175.

DRUGI SET: 2:0 (753:690); Igor Graovac – Orfej Haliti 200:181, Dušan Đurić – Bratislav Milinić 190:160, Petrislav Kanazir – Nikola Antić 200:185 i Aljoša Dražić – Miladin Dabetić 173:164. Ukupno: 3:1 (1550:1370).

TREĆI SET: 2:0 (772:630); Dušan Đurić – Nikola Antić 175:174, Igor Graovac – Miladin Dabetić 205:135, Aljoša Dražić – Orfej Haliti 206:174 I Petrislav Kanazir – Bratislav Milinić 186:147. Ukupno: 5:1 (2322:2006).

ČETVRTI SET: 1:1 (685:611); Aljoša Dražić – Bratislav Milinić 180:184, Petrislav Kanazir – Orfej Haliti 178:116, Dušan Đurić – Ivana Stojković 156:132 i Igor Graovac – Nikola Antić 171:179. Ukupno: 6:2 (3007:2617).

PETI SET: 1:1 (678:695); prvi dubl, 328:293 (Zdravko Vukobrat 160, Petrislav Kanazir 168 – Ivana Stojković 140, Bratislav Milinić 153); drugi dubl, 350:402 (Igor Graovac 182, Aljoša Dražić 168 – Nikola Antić 170, Orfej Haliti 232). Ukupno: 7:3 (3685:3306).

ŠESTI SET: 1:1 (671:637); prvi dubl, 344:370 (Zdravko Vukobrat 166, Petrislav Kanazir 178 – Nikola Antić 169, Orgfej Haliti 201); drugi dubl, 327:267 (Igor Graovac 158, Aljoša Dražić 169 – Ivana Stojković 127, Bratislav MIlinić 140). Ukupno: 8:4 (4356:3943). Poeni za pinove: Metalac 4, Žabac 0. Konačan rezultat: 12:4 (4356:3943).

Metalac 4356 (prosek 181,50): Petrislav Kanazir 1081 (180,166), Aljoša Dražić 1096 (182,666), Igor Graovac 1086 (181), Dušan Đurić 757 (189,25) i Zdravko Vukobrat 334 (167).

  Žabac 3943 (164,29): Orfej Haliti 1079 (179,833), Bratislav Milinić 957 (159,5), Nikola Antić 1082 (180,333), Miladin Dabetić 426 (142) i Ivana Stojković 399 (133).

Aes Sedai – Babulj 12:4

(4080:3978)

  PRVI SET: 2:0 (680:591); Bojan Obradović – Nenad Macura 178:135, Bojan Radojčić – Dragan Bogovac 160:144, Stefan Veličković – Dragan Lukovac 180:143 i Danica Munižaba – Čedo Šaponja 162:169.

  DRUGI SET: 0:2 (608:644); Stefan Veličković – Čedo Šaponja 105:148, Danica Munižaba – Dragan Lukovac 132:145, Bojan Obradović – Dragan Bogovac 189:169 i Bojan Radojčić – Nenad Macura182:182. Ukupno: 2:2 (1288:1235).

  TREĆI SET: 2:0 (720:706); Danica Munižaba – Dragan Bogovac 163:192, Miloš Dajić – Nenad Macura 169:162, Bojan Radojčić – Čedo Šaponja 212:178 i Bojan Obradović – Dragan Lukovac 176:174. Ukupno: 4:2 (2008:1941).

  ČETVRTI SET: 1:1 (610:675); Bojan Radojčić – Dragan Lukovac 177:165, Dušan Kosijer – Čedo Šaponja 127:201, Danica Munižaba – Nenad Macura 123:150 i Miloš Dajić – Dragan Bogovac 183:159. Ukupno: 5:3 (2618:2616).

  PETI SET: 2:0 (783:648); prvi dubl, 408:283 (Dušan Kosijer 185, Bojan Obradović 223 – Nenad Macura 134, Dragan Bogovac 149; drugi dubl, 375:365 (Stefan Veličković 212, Miloš Dajić 163 – Dragan Lukovac 215, Čedo Šaponja 150). Ukupno: 7:3 (3401:3264).

  ŠESTI SET: 1:1 (679:714); prvi dubl, 378:362 (Dušan Kosijer 191, Bojan Obradović 187 – Dragan Lukovac 183, Čedo Šaponja 179): drugi dubl, 301:352 (Stefan Veličković 131, Miloš Dajić 170 – Nenad Macura 183, Dragan Lukovac 169). Ukupno: 8:4 (4080:3978). Poeni za pinove: Aes Sedai 4, Babulj 0. Konačan rezultat: 12:4 (4080:3978).

Bowling stones – Zemun 9:7

(4327:4125)

PRVI SET: 1:1 (777:637); Predrag Mandić – Vladimir Majski 173:125, Marko Minić – Vladimir Vesić 180:182, Oto Imre -Dragan Jontić 243:148 i Slobodan Naumov – Aleksandar Obradović 181:182.

DRUGI SET: 0:2 (661:683); Oto Imre – Aleksandar Obradović 170:170, Slobodan Naumov – Dragan Jontić 183:150, Predrag Mandić – Vladimir Vesić 156:168 i Marko Minić – Vladimir Majski 152:195. Ukupno: 1:3 (1438:1320).

TREĆI SET: 2:0 (693:577); Slobodan Naumov – Vladimir Vesić 145:148, Oto Imre – Vladimir Majski 175:141, Marko Minić – Aleksandar Obradović 184:154 i Predrag Mandić – Dragan JOntić 189:134. Ukupno: 3:3 (2131:1897).

ČETVRTI SET: 0:2 (728:775); Marko Minić – Dragan JOntić 168:220, Predrag Mandić – Aleksandar Obradović 199:162, Slobodan Naumov – Vladimir Majski 167:167 i Oto Imre - Vladimir Vesić 194:226. Ukupno: 3:5 (2859:2672).

PETI SET: 2:0 (730:672); prvi dubl, 345:317 (Predrag Mandić 145, Marko Minić 200 – Dragan Jontić 135, Vladimir Vesić 182); drugi dubl, 385:355 (Oto Imre 174, Slobodan Naumov 211 – Vladimir Majski 182, Aleksandar Obradović 173). UKupno: 5:5 (3589:3344).

ŠESTI SET: 0:2 (738:781); prvi dubl, 419:421 (Predrag Mandić 206, Marko Minić 213 – Vladimir Majski 178, Aleksandar Obradović 243); drugi dubl, 319:360 (Oto Imre 192, Slobodan Naumov 127 – Dragan Jontić 170, Vladimir Vesić 190). Ukupno: 5:7 (4327:4125). Poeni za pinovre: Bowling stones 4, Zemun 4. Konačan rezultat: 9:7 (4327:4125).

Timsoft – Crvena Zvezda 5:11

(4381:4495)

PRVI SET: 2:0 (783:761); Nenad Trikić – Predrag Stefanov 201:181, Ivana Radovanović – Marko Tanasić 199:206, Milan Davidović – Zoran Tanasić 184:181 i Branislav Simić – Đuro Perić 199:193.

DRUGI SET: 1:1 (817:715); Milan Davidović – Đuro Perić 172:179, Branislav Simić – Zoran Tanasić 208:157, Nenad Trikić – Marko Tanasić 194:199 i Ivana Radovanović – Predrag Stefanov 243:180. Ukupno: 3:1 (1600:1476).

TREĆI SET: 0:2 (624:676); Branislav Simić – Marko Tanasić 133:151, Milan Davidović – Predrag Stefanov 164:188, Ivana Radovanović – Đuro Perić 150:177 i Nenad Trikić – Dejan Šarić 177:160. Ukupno: 3:3 (2224:2152).

ČETVRTI SET: 0:2 (636:787); Ivana Radovanović – Dejan Šarić 153:176, Nenad Trikić – Đuro Perić 171:187, Branislav Simić – Predrag Stefanov 140:213 i Milan Davidović – Marko Tanasić 172:211. Ukupno: 3:5 (2860:2939).

PETI SET: 1:1 (785:776); prvi dubl, 437:379 (Nenad Trikić 219, Ivana Radovanović 218 – Dejan Šarić 168, Đuro Perić 211); drugi dubl, 348:397 (Milan Davidović 190, Vladimir Krtinić 158 – Predrag Stefanov 184, Marko Tanasić 213). Ukupno: 4:6 (3645:3715).

ŠESTI SET: 1:1 (736:780); prvi dubl, 414:361 (Nenad Trikić 179, Ivana Radovanović 235 – Predrag Stefanov 169, Marko Tanasić 192); drugi dubl, 322:419 (Milan Davidović 168, Vladimir Krtinić 154 – Zoran Tanasić 188, Đuro Perić 231). Ukupno: 4:8 (4381:4495). Poeni za pinove: Timsoft 0, Crvena Zvezda 4. Konačan rezultat: 4:12 (4381:4495).