XS
SM
MD
LG

Obnavljanje liga pod ingerencijom FS Beograda

Po završetku takmičenja liga u organizaciji FSB na kraju takmičarske sezone 2020/2021, obnavljanje liga se vrši na sledeći način:

- U skladu sa odredbama članova 12, 13. i 14. Odluke o sistemu stalnih takmičenja za prvenstva fudbalskih liga i nadležnim organima za sprovođenje takmičenja na nivou FSS, Propozicijama takmičenja za prvenstvo Srpskih liga za takmičarsku sezonu 2020/2021, članom II Odluke o sistemu takmičenja na teritoriji Fudbalskog saveza Beograda i članom I Odluke o načinu organizovanja takmičenja fudbalskih liga na teritoriji Fudbalskog saveza Beograda od takmičarske sezone 2020/2021 od 16.07.2019. godine:

- U Prvu ligu Srbije: - prelazi prvoplasirani klub Srpske lige - grupa ”Beograd”, ukoliko pobedi u kvalifikacionoj utakmici za popunu Prve lige Srbije (Prvoplasirani klubovi sve četiri grupe srpskih liga će odigrati kvalifikacione utakmice. Dva kluba pobednika će se plasirati u Prvu ligu Srbije).

- U Srpsku ligu - grupa ”Beograd”: - prelaze 2 (dva) najbolje plasirana kluba iz Zonske lige Beograda; - iz Srpske lige - grupa ”Beograd” ispadaju 5 (pet) najslabije plasiranih klubova (ili 6 šest, ukoliko prvoplasirani klub ne pređe u Prvu ligu Srbije) i onoliko klubova koliko se vrati iz Prve lige Srbije, tako da ova liga u narednoj sezoni broji 16 (šesnaest) klubova.

- U Zonsku ligu Beograda: - ulaze 3 (tri) kluba i to: prvoplasirani klub iz Prve beogradske lige - grupa „A“, prvoplasirani klub iz Prve beogradske lige - grupa „B“ i prvoplasirani klub iz Prve beogradske lige - grupa „C“; - ulazi 5 (pet) najslabije plasiranih klubova iz Srpske lige  - grupa ”Beograd”(ili 6 šest, ukoliko prvoplasirani klub Srpske lige ne pređe u Prvu ligu Srbije); - iz Zonske lige Beograda ispadaju 8 (osam) najslabije plasiranih klubova”(ili 9 devet, ukoliko prvoplasirani klub Srpske lige ne pređe u Prvu ligu Srbije) i još onoliko klubova koliko se vrati iz Srpske lige - grupa ”Beograd” (osim već pomenutih pet (ili šest) najslabije plasiranih) tako da ova liga u narednoj takmičarskoj sezoni broji 16 (šesnaest) klubova.

- U Prvu beogradsku ligu grupa ”A“ (klubovi iz užeg gradskog jezgra i klubovi sa teritorije gradske opštine Surčin): - ulaze 2 (dva) kluba i to: prvoplasirani klub iz Međuopštinske lige - grupa ”A” i prvoplasirani klub iz Međuopštinske lige - grupa ”B”; - iz Prve beogradske lige - grupa ”A“ ispadaju 3 (tri) najslabije plasirana kluba i još onoliko klubova koliko se vrati iz Zonske lige Beograda, a koji teritorijalno pripadaju ovoj grupi, tako da ova liga u narednoj takmičarskoj sezoni broji 14 (četrnaest) klubova.

- U Prvu beogradsku ligu grupa ”B“ (klubovi sa teritorije gradskih opština Barajevo, Lazarevac i Obrenovac): - ulaze 3 (tri) kluba i to: prvoplasirani klubovi iz Opštinskih liga Barajevo, Lazarevac i Obrenovac; - iz Prve beogradske lige grupa „B“ ispadaju 4 (četiri) najslabije plasirana kluba i još onoliko klubova koliko se vrati iz Zonske lige Beograda, a koji teritorijalno pripadaju ovoj grupi, tako da ova liga u narednoj takmičarskoj sezoni broji 14 (četrnaest) klubova.

- U Prvu beogradsku ligu grupa ”C“ (klubovi sa teritorije gradskih opština Mladenovac, Sopot i Grocka): - ulaze 3 (tri) kluba i to: prvoplasirani klubovi iz Opštinskih liga Mladenovac, Sopot i Grocka;   - iz Prve beogradske lige grupa ”C“ ispadaju 2 (dva) najslabije plasirana kluba i još onoliko klubova koliko se vrati iz Zonske lige Beograda, a koji teritorijalno pripadaju ovoj grupi, tako da ova liga u narednoj takmičarskoj sezoni broji 14 (četrnaest) klubova.

Ako se pre početka takmičenja u narednoj takmičarskoj sezoni oslobodi jedno ili više mesta, ista se  popunjavaju u skladu sa Odlukom o načinu popunjavanja slobodnih mesta u fudbalskim i futsal ligama na nivou Fudbalskog saveza Srbije (Fudbal broj 11. od 30.06.2020. godine, 9 sednica Izvršnog odbora FSS, od 30.06.2020. god.) 

Nezavisno od odredaba člana 74. ovih Propozicija i stečenog prava na osnovu zauzetog plasmana na tabeli za prelazak u viši rang, Izvršni odbor FSB ima pravo da izvrši procenu finansijskog stanja, infrastrukturnih uslova, stručnog i kadrovskog potencijala, a u cilju utvrđivanja i obezbeđivanja stabilnih uslova koji garantuju normalno i nesmetano takmičenje u višem rangu i da donese odluku koji klub prelazi u viši rang. Ova procena biće urađena na osnovu kriterijuma koje će utvrditi Izvršni odbor FSB u konsultaciji sa stručnim organima.