XS
SM
MD
LG

Hazena - Opet senzacija u Jagodini

Prvo se igrala pri “Sokolu” (1931) a pri Jagodinskom sportskom klubu – JSK, pored fudbalskog i lakoatletskog, osnovana je 27. oktobra 1935. godine i sekcija hazene. A prvi predsednik bila je Draga Đorić...

Fudbal u Jagodini ima bogatu tradiciju. Prvi upravitelj Učiteljske škole Sreten Adžić 1906. godine doneo je pravu fudbalsku loptu (iz Beča), a dve godine kasnije i otkupljivač živine Franc Bener drugu loptu i prve fudbalske cipele – kopačke i štucne. Ti rekviziti su bili senzacija u Jagodini, ali i izazov za mladež, pre svega za buduće učitelje i gimnazijalce. Međutim, tek 1919. formiran je prvi fudbalski klub SK Zora. Kada je poraslo interesovanje, umesto Zore rođena su dva kluba – Mlada Sparta i Stara Sparta, a potom Hajduk, Daca, Budućnost, Radnički, Tomislav... Čak su i romi formirali svoj klub “Turko”.

Veliki dobrotvori su oni koji jednom za svagda polože klubu 500 dinara, dobrotvori 250 i utemeljivači 100. Redovni članovi plaćaju upisnininu 7 dinara i po 3 dinara mesečno, aktivni upisninu i 2 dinara mesečno. Svim članovima kluba na redovnoj skuštini dodeljuju se počasne diplome. Siromašni članovi bivaju oslobođeni upisnine i članarine.

Foto: Private

Pravila JSK primljena su na skupštini 27. oktobra 1935. godine a potpisali su ih predstavnik Milan Stevanović, sekretar Ćuk dr Radonjić i svi osnivači (njih 23), a overilo ih je ministarstvo fizičkog vaspitanja naroda Kraljevine Jugoslavije pod br. 129, 29. januara 1936. godine – potpisima zastupnika ministra fizičkog vaspitanja i ministra socijalne politike i narodnog zdravlja i suvim žigom.